Zemljani Radovi

Vrste radova:

· Raščišćavanje terena;

· Gruba priprema;

· Nasipanje i razastiranje humusa;

· Fina nivelacija zemljišta;

· Priprema za setvu trave;

· Priprema za postavljanje travnog humusa.

"Rose Garden" izvodi sve vrste radova počev od rušenja manjih objekata (garaža, pomoćnih prostorija...) preko pripremnih radova (kao što su obeležavanje, ispitivanje tipa zemjišta i merenje terena pre početka rada, krčenje terena sa odvozom šuta), nasipanje sloja humusa sa grubom, a zatim i finom nivelacijom zemljišta.


Dobra priprema zemjišta je veoma važna i propusti koji se ovde čine teško se otklanjaju i skupo koštaju. Treba imati na umu da se ovaj posao obavlja jednom i ostaje kao trajno rešenje u procesu uređenja Vašeg dvorišta.