Sadnja Biljaka

Iskonska težnja čoveka za ulepšavanjem svoje okoline rezultirala je gajenjem raznih dekorativnih biljnih vrsta i razvojem hortikulture kao grane. Međutim, biljke se ne mogu saditi bilo kada i bilo gde, jer svaka ima svoje vreme sadnje i uslove koje zahteva da bi mogla uspešno da se uzgaja i uz adekvatnu negu dugo održi u savršenom stanju, jer samo u takvom stanju biljka može da služi kao ukras u Vašem vrtu. Ovaj, naizgled jednostavan posao prvenstveno zahteva visoku stručnost, iskustvo i puno ljubavi prema istom i zato uz nas možete imati savršen vrt, jer život sa zelenilom je mnogo ispunjeniji.

Ako do sada niste znali jedno odraslo drvo ima osvežavajući efekat jednak efektu koji stvara deset rashladnih uređaja. Drveće se moze podeliti na četinare i lišćare. Pošto smo o sadnji četinara pisali u odeljku SAVETI , ovde ćemo dati savet za sadnju lišćara.

Biljke u pejzažnoj arhitekturi možemo podeliti u sledeće grupacije:

· Lišćari;

· Četinari;

· Ukrasno šiblje;

· Ukrasne trave;

· Perene.

U pejzažnoj arhitekturi drvenaste vrste čine osnovni noseći element svake zelene površine. Njihova uloga je višestruka: sanitarna, regulišu jačinu vetra, smanjuju količinu štetnih gasova, čađi, prašine, regulišu temperaturu i relativnu vlažnost vazduha.


Tehnika sadnje ukrasnog drveća je ista kao i u voćarstvu. Sadnja tuja se može izvoditi sa busenom, ako je reč o odraslim stablima ili bez busena ako se radi o mladim stablima. Vreme sadnje može biti u jesen po opadanju lišća i u proleće pre početka vegetacije. Sadnice u kontejnerima (plastičnim kesama) mogu se presađivati preko cele godine. Po završenom raspoređivanju biljaka pristupa se kopanju jama čija veličina treba da bude 75-80 x 80cm.

Pre postavljanja sadnice u jamu potrebno je izvršiti redukciju korenovog sistema, ostećene žile obavezno skratiti, a lišćarima obavezno obaviti redukciju krune 1/3. Sadnice treba postaviti u centar jame na sloj rastresite zemlje koja je izmešana sa kompleksnim NPK đubrivom i stavljati ga oko i iza korenovog sistema sadnice nakon nasipanja prvog sloja humusa. Pri tome voditi računa da sadnica dođe na breitling replica uk istu dubinu na kojoj je bila u rasadniku ili za 2-3cm dublje. Po jednoj jami za različite kategorije zelenila potrebne su različite kolicine NPK đubriva, za visoke četinare i lišćare 100g po jami, za srednje i niske lisćare 80g NPK đubriva.