Automatski Zalivni Sistemi

Značaj primene automatskog samozalivnih sistema

Primena zalivnog sistema treba da obezbedi da u svako vreme biljke i travnjaci dobijaju potrebnu količinu vode, dopunjavanjem prirodnih izvora vode. Adekvatno projektovanim i stručno postavljenim zalivnim sistemom kao i obučenim korisnicima, mogu se postići uštede vode i do 50% u odnosu na nekorišćenje sistema.

Cilj primene zalivnog sistema

Dopunjavanje prirodnih, atmosferskih padavina, adekvatnom količinom vode koje su potebne biljkama, na najracionalniji način.

Na osnovu proučavanja, uzimajući višegodišnja iskustva, može se ustanoviti, da je za odgovarajuće održavanje travnjaka u letnjem periodu potrebno raspršiti 120–150 mm vode mesečno, tj. 4–5 mm dnevno. Za dati raspored tehničke karakteristike korišćenih raspršivača određuju koja se količina vode može izbaciti zalivnim sistemom za 1 sat.

Raspršivači sistema za zalivanje samo međusobnom dopunom mogu ravnomerno raspršivati vodu. Upravo njihov raspored određuje ravnomernost pokrivanja površina raspršenom vodom. Ako su rapršivači ređe postavljeni, ili su neprecizno raspoređeni, da bi svaka tačka površine bila kvalitetno zalivena, neizbežno dolazi do prezalivanja nekih delova površina. Naime ako se istovremeno zalivaju sunčani i senoviti delovi, senoviti delovi će biti prezaliveni. Tako i žbunaste površine iziskuju manju količinu vode nego travnjaci.

Cilj racionalne raspodele raspršivača je da, uzimajući u obzir konfiguraciju terena i vrstu biljaka, zalivni sistem na svakoj površini rasprši potrebnu količinu vode.


Automatski zalivni sistem se sastoji od upravljačke jedinice sa 1 - 6 zona zalivanja. Svaka zona predstavlja određenu grupu raspršivača istog tipa koj irade istovremeno. Svaka zona vrši zalivanje travnjaka i biljaka pojedinačno.

Za zalivanje zelenih površina koriste se dva načina zalivanja:

· Za zalivanje stabla koristi se sistem "kap po kap";

· Za zalivanje travnjaka koristi se sprej ili rotorski raspršivači TORO.

Sistem za zalivanje sastoji se od elektro-magnetnih ventila, kutije za ventile, spojnica, obujmica, okiten i fany pipe creva.