Alpinetumi

Poseban vid formiranja cvetnjaka kada se cvetne grupacije kombinuju sa lepo oblikovanim prirodnim stenama između kojih biljke nalaze prostor za rast. Alpinetume uglavnom treba podizati na terenima gde postoje prirodni nagibi. Najčešće vrste u alpinetumu su perene, razne vrste trava, ukrasno šiblje, patuljasto drveće, polegle, loptaste i piramidalne forme biljaka.

Moguć izbor biljaka za alpinetum:

· Juniperus horizontalis - polegla kleka;

· Pinu mugo - patuljasti bor;

· Picea conica - smrča;

· Lonicera;

· Aukuba;

· Evonimus;

· Sedum;

· Campanula i mnoge druge.