Izrada Travnjaka

Formiranje travnjaka možemo izvršiti postavljanjem tepih trave ili setvom trave.

Dobar travnjak koji će dugo trajati, rezultat je nekoliko koraka koji se moraju ispuniti. Za setvu trave je neophodna dobra priprema zemljišta, izbor pogodnih vrsta ili smesa za setvu trave (preporuka je u najvećem procentu engleski ljulj Lolium perene, prava livadarka Poa pratensis i Festuka bez deteline, jer je ona agresivnija od gore navedenih biljaka i ubrzo može preovladati travnatom površinom što umanjuje kvalitet travnjaka, a i vizuelni efekat nije isti). Setva trave je napogodnija u septembru, jer su tada velike vrućine za nama, a zemljište ima optimalnu toplotu za nicanje semena.

Postavljanje gotovog travnog busena može zameniti setvu trave i ima više prednosti: tepih trava je već formirana (starosti oko jedne godine) i možemo da je postavljamo u širem vremenskom intervalu, jer ne postoji mogućnost od izmrzavanja i truljenja semena. Trava u busenu je vrhunskog kvaliteta i vizuelni efekat možemo odmah da postignemo. Naravno ovde je bitan i finansijski momenat.

Travama najviše odgovaraju plodna, umereno rastresita i umereno vlažna zemljišta. Često se mora obaviti neophodno čisćenje otpadaka, raznih nečistoća, ukloniti ostatke građevinskog materijala kao što su cigla, kamen, drvo i drugo. Zemljište je potrebno i dobro očistiti od korova mehaničkim putem ili hemijskim sredstvima. U slučaju da je zemljište jače zagađeno otpacima tako da se ne moze očistiti ili se njegovo čišćenje ne isplati tada se površinski, zagađeni sloj odstranjuje.


Nasipamo sloj humusne rastresite zemlje od 20-30cm, poželjno je da se u ovaj sloj unese stajsko ili veštačko NPK đubrivo sto je naša preporuka jer u slučaju đubrenja stajskim đubrivima veći je razvoj korovskih vrsta koje su nepoželjne u svakom travnjaku. Posle ovoga obavezno nasipamo sloj sitnog peska od 2-3cm koji sluzi kao drenažni sloj počnemo sa ređanjem travnog busena.