Fontane i Jezera

Izrada jezera

Jezera i fontane i vizuelno i akustički pružaju veliko zadovoljstvo, pa je to dovoljan razlog da budu deo svake bašte. Voda pruža potpuno opuštanje i pored svakog mesta na kojem žubori voda sedimo sa velikom radošću. Izrada jezera nije toliko komplikovana, ali je to bolje prepustiti stručnjacima. Jezera se mogu praviti od: korita od betona, folija koje su najlakše za korišćenje jer pružaju raznolikost oblika i dimenzija. Za formiranje jezera nisu uvek potrebne velike površine. Idealno mesto za jezero je polusenovito mesto sa 4 - 6 sati sunca. Jezera se obično oblažu prirodnim kamenom ili pločama od prirodnog kamena.

Sadnja vodenih biljaka

Različita dubina vode u jezeru omogućava sađenja najrazličitijih vrsta biljaka. U jezeru dubine preko 30cm možete saditi neke vrste lokvanja koji sa svojim plutajućim listovima u obliku srca i elegantnim cvetovima predivno izgledaju. U plićim delovima jezera mogu se saditi irisi, zrakasta kala, vodena ruža itd. Močvarne obale jezera su idealna mesta za atraktivne perene.